Zasady Platformy i aplikacje Facebook (Facebook developers PL)


Tagi: , ,

Jakimi zasadami rządzi się platforma Facebook i jak działać z aplikacjami. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu: „tłumaczymy na język polski”. Aplikacje facebook – trudny temat?

Platforma Facebook stanowi rozszerzenie serwisu społecznościowego Facebook, którego misją jest danie ludziom możliwości dzielenia się z innymi i stworzenie bardziej otwartego i połączonego świata.

Aplikacje i deweloperzy Platformy muszą przestrzegać zapisów następujących dokumentów:

* Oświadczenie o prawach i obowiązkach: wymogi dla wszystkich, którzy korzystają z serwisu Facebook.
* Reguły: duch prawny Platformy.
* Zasady: litera prawna Platformy.

Oto kilka Przykładów i Wyjaśnień szczegółów.

Reguły

Twórz wspaniałe doświadczenia dla użytkowników

* Twórz społeczne i ciekawe aplikacje
* Zapewnij użytkownikom wybór i kontrolę
* Pomóż użytkownikom dzielić się emocjonującymi i użytecznymi treściami

Bądź godny zaufania

* Szanuj prywatność
* Nie wprowadzaj w błąd, nie dezorientuj, nie oszukuj ani nie zaskakuj użytkowników
* Nie spamuj – zachęcaj do autentycznej komunikacji

Zasady

I. Cechy i funkcjonalność

1. Nie wolno łamać praw żadnej osoby ani podmiotu i narażać serwisu Facebook lub użytkowników Facebook na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność prawną, czego ocenę pozostawiamy sobie do własnego uznania.
2. Nie wolno stosować funkcjonalności, która przekazuje bądź zbiera nazwy lub hasła użytkowników serwisu Facebook lub wymaga podania takich danych.
3. Nie wolno ci obchodzić (lub twierdzić, że obchodzisz) zamierzonych ograniczeń w podstawowych zasadach i funkcjonalności serwisu Facebook.
4. Jeśli oferujesz użytkownikowi usługę, która wykorzystuje dane użytkownika do stworzenia fizycznego produktu (jak na przykład ozdobny album ze zdjęciami lub kalendarz), musisz stworzyć produkt fizyczny wyłącznie na prywatny, a nie komercyjny, użytek tego użytkownika.
5. Wszystkie e-maile do użytkowników muszą pochodzić z tej samej domeny.
6. Jeśli przekraczasz lub zamierzasz przekroczyć którykolwiek z następujących progów, skontaktuj się z nami, ponieważ możesz podlegać dodatkowym warunkom: (>5mln użytkowników miesięcznie) lub (>100mln dziennych wywołań aplikacji) lub (>50mln odsłon dziennie).
7. Twoja strona WWW musi posiadać widoczną opcję “Wyloguj”, po zastosowaniu której użytkownik wyloguje się także z serwisu Facebook.

II. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji otrzymywanych z serwisu Facebook

1. Możesz prosić wyłącznie o dane, które są potrzebne do zarządzania aplikacją.
2. Możesz przechowywać dane, które otrzymałeś stosując Facebook API, by poprawić standard użytkowania aplikacji przez użytkownika, jednak powinieneś starać się uaktualniać te dane. Przyzwolenie to nie daje ci żadnych praw do wspomnianych danych.
3. Musisz posiadać politykę prywatności, z której użytkownicy mogą dowiedzieć się, jakie ich dane zamierzasz wykorzystać i w jaki sposób będziesz je wykorzystywać, pokazywać, udostępniać lub przekazywać; adres URL kierujący do polityki prywatności należy umieścić w Aplikacji.
4. Dane znajomych użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście użytkowania aplikacji przez danego użytkownika.
5. Podlegając pewnym ograniczeniom, w tym ograniczeniom transferu, użytkownicy mogą podawać swoje podstawowe informacje o koncie, gdy łączą się z aplikacją. W przypadku pozostałych danych pozyskanych poprzez stosowanie Facebook API, musisz uzyskać wyraźną zgodę od użytkownika, który dostarczył dane serwisowi Facebook, zanim wykorzystasz je w jakimkolwiek innym celu niż ponowne wyświetlenie ich użytkownikowi w twojej aplikacji.
6. Nie wolno przekazywać ani wykorzystywać bezpośrednio lub pośrednio żadnych danych, które otrzymuje się od serwisu Facebook, w tym danych użytkownika lub ID użytkowników Facebook, żadnej sieci reklamowej, giełdzie reklamowej, brokerowi danych ani żadnym innym narzędziom reklamowym lub zarobkowym, nawet jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie przekazanie lub wykorzystanie. Pod pojęciem pośrednio rozumiemy, że nie można na przykład przekazać danych podmiotom trzecim, które z kolei przekażą dane sieci reklamowej. Jakiekolwiek dane oznaczają wszelkie dane uzyskane poprzez stosowanie Facebook API, w tym zebrane dane, anonimowe dane lub dane zależne.
7. Nie wolno wykorzystywać ID użytkowników Facebook do celów nie związanych z aplikacją (tj. na przykład do infrastruktury, kodu, lub innych usług niezbędnych do stworzenia i funkcjonowania aplikacji). ID użytkowników Facebook może być wykorzystywane w serwisach zewnętrznych, z których korzysta się przy tworzeniu i administrowaniu aplikacji, takich jak serwis sieciowej infrastruktury lub platforma serwerowa dla systemów rozproszonych, jednak wyłącznie wtedy, gdy serwisy te niezbędne są do zarządzania aplikacją, a serwis ma wobec twórcy aplikacji wynikający z umowy obowiązek zachowania poufności ID użytkowników Facebook.
8. Jeśli potrzebny ci jest anonimowy, unikalny identyfikator do użytku poza twoją aplikacją w kontaktach z osobami trzecimi, takimi jak partnerzy dostarczający treść programową, reklamodawcy lub sieci reklamowe, musisz korzystać z mechanizmów Facebook. Nie wolno używać tego anonimowego, unikalnego identyfikatora w kontaktach z brokerem danych, brokerem informacji lub z jakimikolwiek innymi serwisami, które Facebook może uznać za takie według własnego uznania.
9. Nie możesz sprzedawać żadnych danych. Jeśli twoja firma zostanie kupiona przez inny podmiot gospodarczy lub połączy się z innym podmiotem, możesz nadal wykorzystywać dane użytkownika w ramach swojej aplikacji, ale nie możesz przenieść danych poza aplikację.
10. Jeśli przestaniesz korzystać z Platformy lub my Facebook zablokuje aplikację, musisz wykasować wszystkie dane, które otrzymałeś stosując Facebook API, chyba że: (a) są to podstawowe informacje o koncie; lub (b) uzyskałeś wyraźną zgodę użytkownika na zachowanie jego danych.
11. Nie możesz wykorzystywać listy znajomych użytkownika na zewnątrz swojej aplikacji, nawet jeśli użytkownik wyraził zgodę na takie wykorzystanie, ale możesz wykorzystać połączenia między użytkownikami, którzy przyłączyli się do twojej aplikacji.
12. Musisz wykasować wszelkie dane dotyczące użytkownika, które otrzymasz od serwisu Facebook, jeśli użytkownik o to poprosi i musisz zapewnić użytkownikowi łatwo dostępny mechanizm do wystosowania takiej prośby. Możemy zażądać skasowania danych, które otrzymałeś od Facebook API, jeśli naruszasz nasze warunki.
13. Nie można zamieszczać uzyskanych od Facebook danych dotyczących użytkownika w żadnym przedsięwzięciu reklamowym, nawet jeśli użytkownik wyrazi zgodę na takie użytkowanie.
14. Nie można przekazywać swojego „tajnego klucza” osobie trzeciej, chyba że osoba ta jest przedstawicielem działającym w twoim imieniu jako operator aplikacji. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania oznaczone identyfikatorami twojego konta.

III. Zawartość aplikacji

A. Treści zakazane – Jesteś odpowiedzialny za wszelkie treści zawarte w aplikacji, w tym reklamy i treści zamieszczane przez użytkowników. Nie wolno ci promować ani zamieszczać treści, które odnoszą się do wymienionych poniżej kwestii, ułatwiają do nich dostęp, zawierają te treści lub je wykorzystują:

1.
1. Treści związane z alkoholem (chyba że zastosowanie mają stosowne Ograniczenia Regionalne) lub ze sprzedażą produktów tytoniowych, amunicji i/lub broni;
2. Treści, które naruszają prawa jakiejkolwiek trzeciej strony, w tym prawo do własności intelektualnej, prywatności, ochrony wizerunku lub inne prawa osobowe lub prawa wynikające z tytułu własności, albo treści, które są zwodnicze lub niezgodne z prawdą;
3. Hazard, w tym bez jakichkolwiek wyjątków, wszelkie kasyna online, zakłady sportowe, bingo lub poker;
4. Działalność niezgodna z prawem i/lub niezgodne z prawem konkursy, piramidy finansowe, zakłady pieniężne lub wiadomości rozsyłane systemem łańcuszkowym; jeśli administrujesz, odwołujesz się lub umożliwiasz prawnie dozwolone zakłady, konkurs lub inne promocje, podlegasz Wytycznym dotyczącym promocji serwisu Facebook;
5. Treści, które propagują nienawiść, zawierają groźby, są oszczercze lub pornograficzne; podburzają do przemocy; lub prezentują nagość albo drastyczną lub nieuzasadnioną przemoc.

B. Reklamy i wspólne działania promocyjne

1.
1. Nie wolno ci zamieszczać reklam lub promocji, wspólnych promocji innych aplikacji lub udostępniać funkcji przeszukiwania sieci w treściach rozprowadzanych za pośrednictwem kanałów komunikacji Facebook.

IV. Punkty integracji aplikacji

1. Nie wolno zachęcać użytkowników do stosowania kanałów komunikacyjnych Facebook (lub uzależniać dostępu do określonych treści od stosowania kanałów komunikacyjnych Facebook), ani sugerować, że zachęta jest bezpośrednio powiązana z użytkowaniem naszych kanałów.
2. Nie wolno stosować pól domyślnie wypełnionych w przypadku poniższych produktów, chyba że użytkownik wygenerował manualnie zgodę podczas wcześniejszego przepływu informacji: wpisy generowane przez aplikację w strumieniu wiadomości (Streem Stories) (wytyczne wiadomości użytkownika dla Facebook.streamPublish i FB.Connect.streamPublish, oraz wytyczne wiadomości dla stream.publish), zdjęcia (podpis), wideo (opis), notatki (tytuł i treść), linki (komentarz) oraz Jabber/XMPP.
3. Użytkownicy muszą zawsze wyrazić zgodę na jakikolwiek wpis publikowany w strumieniu wiadomości, który wysyłasz w ich imieniu. Jeśli nie stosujesz formy wpisu (Feed), który zapewnia użytkownikom możliwość podglądu i dopasowania jego postu, nie wolno ci opublikować wpisu w strumieniu wiadomości, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zamiar podzielenia się tą treścią na przykład poprzez kliknięcie przycisku lub zaznaczenie odpowiedniego pola, gdzie wyraźnie stwierdza się, że treść użytkownika zostanie opublikowana.
4. Musisz zapewnić użytkownikowi łatwo rozpoznawalną opcję “pomiń”, ilekroć oferujesz użytkownikom opcję skorzystania z kanałów komunikacyjnych Facebook. Jeśli użytkownik wybiera opcję “pomiń”, nie wolno ci przedstawić użytkownikowi tej samej sugestii w trakcie tej wizyty w aplikacji.
5. Nie wolno przedstawić użytkownikom opcji opublikowania tego samego wpisu na tablicy więcej niż u jednego znajomego naraz.
6. Nie wolno zachęcać nowych użytkowników do wysyłania zaproszeń natychmiast po przyłączeniu się do aplikacji.
7. Integracje Platformy, w tym wtyczki społecznościowe:

a. Twoje reklamy nie mogą zawierać ani łączyć się z jakimikolwiek mechanizmami Platformy, w tym wtyczkami społecznościowymi, takimi jak przycisk Lubię, bez naszej pisemnej zgody.

b. Nie wolno sprzedawać ani nabywać powierzchni na przycisk Lubię ani wtyczki pola Lubię.

c. Nie wolno zachęcać do wybierania opcji Lubię w stosunku do jakiejkolwiek strony poza twoją stroną lub aplikacją, a wszelkie zachęty, które zamieszczasz, muszą być dostępne dla nowych i obecnych użytkowników, którzy wybrali opcję Lubię w stosunku do twojej strony.

d. Nie wolno ci ukrywać elementów przycisku Lubię ani wtyczek pola Lubię.

1. Komunikaty Facebook (tj. e-maile przesyłane na adres @facebook.com) służą do komunikacji pomiędzy użytkownikami, a nie do bezpośredniego komunikowania się aplikacji z użytkownikami.

V. Określenia i znaki towarowe cech i funkcjonalności serwisu Facebook

1. Nie wolno wyrażać lub sugerować powiązania lub związku z Facebook czy też posiadania naszego poparcia.
2. Nie wolno używać lub zapożyczać ikony serwisu Facebook.
3. Nie wolno stosować określeń cech i funkcjonalności serwisu Facebook (np. fan, wpis, status, znacznik, lubię) na użytek swojej aplikacji, jakiegokolwiek korespondującego URL lub cech i funkcjonalności twojej aplikacji, jeśli takie wykorzystanie mogłoby zdezorientować użytkowników i prowadzić do przekonania, że odniesienie dotyczy funkcji lub funkcjonalności serwisu Facebook o tej samej nazwie.
4. Nie wolno używać znaków towarowych Facebook, w tym także, choć nie tylko, FACEBOOK, LOGO FACEBOOK, F LOGO, FB, TABLICA, ZACZEPKA i 32665 lub wszelkich innych znaków towarowych lub określeń łudząco podobnych do znaków towarowych Facebook, w jakikolwiek sposób, który mógłby sugerować, że jesteśmy powiązani z tobą lub twoją aplikacją, popieramy lub sponsorujemy ciebie lub twoją aplikację.

VI. Wprowadzenie w życie

Możemy podjąć środki przymusu przeciwko tobie lub wszystkim twoim aplikacjom, jeśli stwierdzimy, iż według naszej oceny ty lub twoja aplikacja złamaliście Zasady Platformy. Środki przymusu mogą polegać na zablokowaniu twojej aplikacji, ograniczeniu tobie i twojej aplikacji dostępu do funkcjonalności Platformy, rozwiązaniu z tobą umowy lub na wszelkich innych działaniach, które według naszego uznania okażą się odpowiednie.

VII. Zmiany

W każdej chwili możemy zmienić Zasady Platformy bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uznamy, że zachodzi taka konieczność. Niezaprzestanie przez ciebie użytkowania Platformy stanowi akceptację tych zmian.

VIII. Definicje

1. Pod pojęciem „aplikacja” rozumiemy stronę aplikacji, integrację Platformy lub wszelką inną integrację techniczną, której przypisaliśmy numer identyfikacyjny aplikacji.
2. Pod pojęciem „punkt integracyjny aplikacji” rozumiemy Sekcję Informacyjną Aplikacji, Zakładkę aplikacji, wpis, prośby (w tym zaproszenia), załączniki w poczcie przychodzącej, czat, zakładki lub jakiekolwiek inne funkcje profilu użytkownika albo kanałów komunikacyjnych Facebook, w których lub przez które aplikacja może zapewniać, prezentować lub dostarczać ukierunkowane treści w imieniu lub za zgodą użytkownika.
3. Pod pojęciem „podstawowa informacja o koncie” rozumiemy: imię, adres e-mail, płeć, data urodzin, aktualne miejsce zamieszkania i URL do zdjęcia profilowego.
4. Pod pojęciem „Warunki i Zasady Platformy Facebook” rozumiemy Oświadczenie o prawach i obowiązkach oraz Zasady Platformy.
5. Pod pojęciem „dane użytkownika, które otrzymujesz od serwisu Facebook” rozumiemy wszelkie dane lub treści (w tym wszelkie obrazy, teksty lub inne informacje lub materiały), które od nas otrzymujesz, a które otrzymaliśmy od użytkownika, lub zostały powiązane przez nas z konkretnym użytkownikiem.

IX. Procedury dalszego postępowania w przypadku kwestii wynikających z polityki serwisu Facebook

X. Kontakt z serwisem Facebook

XI. Polityka PR developerów

XII. Budowanie świadomości marki i polityka promocyjna

Musisz postępować zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zasoby marki i Centrum pozwoleń Facebook.

XIII. Wytyczne dotyczące reklam

XIV. Kredyty Beta serwisu Facebook

Deweloperzy uczestniczący w programie beta pobierania kredytów podlegają tym warunkom.

Przykłady i wyjaśnienia

Pragniemy, aby twoja działalność na Platformie Facebook przyniosła sukces i wierzymy, że najlepszym sposobem na dokonanie tego jest zapewnienie użytkownikom wspaniałych możliwości działania. Nasze Zasady Platformy pomogą ci to osiągnąć poprzez wyjaśnienie tego, co jest wymagane; te przykłady i wyjaśnienia pomogą ci zrozumieć, jak zastosować je w praktyce.

* Reklamy — Sekcja III.B
* Punkty integracji aplikacji — Sekcja IV
* Terminy i znaki towarowe — Sekcja V

http://developers.facebook.com/policy/

Data ostatnich zmian: 15 listopada 2010

Materiał przygotował 121PR

Podobne wpisy


jesli podobal ci sie wpis podziel się nim:
Permalink Dodano 2308 dni temu dnia ·
 • http://wojciechgajewski.blogspot.com/ Wojciech Gajewski

  „Data ostatnich zmian: 15 listopada 2010″ —> „Date of Last Revision: December 22, 2010″ ;)
  Czytałem już to wcześniej w wersji angielskiej i zawsze zastanawiały mnie dwa punkty:

  III.; A. Treści zakazane
  3. Hazard, w tym bez jakichkolwiek wyjątków, wszelkie kasyna online, zakłady sportowe, bingo lub poker;

  jak więc ma się do tego najpopularniejsza aplikacja na facebooku, czyli: http://www.facebook.com/TexasHoldEm Poker w czystej postaci :)

  IV. Punkty integracji aplikacji
  6. Nie wolno zachęcać nowych użytkowników do wysyłania zaproszeń natychmiast po przyłączeniu się do aplikacji.

  Takich aplikacji już było naprawdę mnóstwo, czyli łamały regulamin… i działały równie sprawnie jak pożywszy Poker – choćby osławione i nagradzane Paczkomaty, tam też trzeba było wysyłać zaproszenia do znajomych, by móc zrobić dodatkowe kroki, nieprawdaż?

 • iRafik

  „4. Nie wolno używać znaków towarowych Facebook, w tym także, choć nie tylko, FACEBOOK, LOGO FACEBOOK, F LOGO, FB, TABLICA, ZACZEPKA i 32665 lub wszelkich innych znaków towarowych lub określeń łudząco podobnych do znaków towarowych Facebook, w jakikolwiek sposób, który mógłby sugerować, że jesteśmy powiązani z tobą lub twoją aplikacją, popieramy lub sponsorujemy ciebie lub twoją aplikację.”

  Interesuje mnie ten znak towaroway 32665? Może ktoś mi powiedzieć skąd się on wziął bo pierwszy raz o nim słyszę…

 • developer

  Wiadomo coś na temat technologii tworzeniach aplikacji?
  Zostanie IFRAME czy FBML ? bo z tego co wiadomo, jedno ma zostać usunięte, teraz pytanie które?

 • http://www.diving-world.pl nurkowanie

  Gdzieś na goldenline był podobny wątek na ten temat już i w nim było poruszane że niebawem ma zostać usunięty FBML.

 • http://www.cheesecat.com Kornel Kulisiewicz

  Swoją drogą jeśli aplikacja odnosi się do funkcji FB np. wyświetla statystyki fanów to z regulaminu wynika, że bezpieczniej jest użyć nazw zastępczych np. wielbiciel?

 • http://www.igor-adventure.pl Owca

  Jeśli chodzi o Texas Holdem, to jest to zabawa, nie gra się przy użyciu prawdziwych pieniędzy, więc nie ma hazardu.

 • Jakub

  A ja mam pytanie co do stron używających „Log in with Facebook”. Taka strona pobiera moje podstawowe dane – czy na tej podstawie może targetować na mnie reklame tj. na podstawie np. wieku lub miejsca zamieszkania?


Więcej wpisów